Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Dømt til å avgi tomt
Anleggsarbeiderne fikk tomt + 180 000 kroner samt dekt saksomkostningene.

Det ble inngått muntlig avtale om entreprenørarbeid på eiendommen. Eieren hadde dårlig likviditet og lovet oppgjør i form av en tomt samt pengebeløp for hver av de utskilte tomtene. Opparbeidelsen av en båthavn og tomtene ble utført over tid og arbeidet stoppet opp fordi kommunen kom med ny reguleringsplan. Da arbeidet var ferdig flere år senere ble det påberopt at grunneier, som i mellomtiden hadde utviklet en dement sykdom, ikke hadde forstått hvilken avtale som ble inngått.

Retten mente at det ble bevist at den muntlige avtalen ble inngått samt at det utførte arbeidet var av en slik art at det ikke var noen ubalanse mellom ytelsen og motytelsen. Saksøker fikk medhold og saksøkte ble dømt til å fradele en tomt, betale 180 000 kr samt saksomkostninger.

Advokat Mads Midelfart hos Advokatfirmaet Nidaros DA