Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Dine forsikringer dekker det meste om du trenger advokat
Har du aldri tatt kontakt med en advokat så vet du kanskje ikke at dine forsikringer kan brukes i de fleste sakene.

Dersom du som privatperson trenger hjelp er det lønnsomt å gå i eget arkiv og sjekke hus- og innboforsikringen. Det er mange saker du kan få juridisk hjelp til. Sakene kan for eksempel være eiendomstvister, uenigheter mellom naboer, saker om personskader og mye mer.

 

Forsikringen dekker faktisk de fleste sakene du som privatperson kan komme opp i. Det finnes selvfølgelig unntak og disse står som regel listet opp i forsikringspapirene.

 

Hvis du mener saken din kommer inn under ordningen etter å ha sjekket vilkårene i din polise, ta kontakt med en advokat. Advokaten kan kontakte selskapet og vil få et skriftlig forhåndstilsagn om at de i utgangspunktet bekoster saken. Det er få økonomiske grunner til  ikke å kontakte en advokat. Du må selvsagt være klar over at du aldri vil få dekket mer enn sakens økonomiske verdi. Eksempel på dette kan være at om du krangler om en regning på 1.500 kroner så vil du aldri få mer enn dette beløpet. Du må også ut med en egenandel. Denne kan være ulik i forhold til forsikringsselskapene og om du bruker hus- og innboforsikringen eller om du har en kollektiv innboforsikring.

 

I tillegg til å få dekket advokathonorarer kan du også få dekket utgifter til sakkyndige, vitner og rettsgebyrer. Idømte saksomkostninger må du selvfølgelig dekke selv.

 

Har du spørsmål så ta kontakt vi er rede til å hjelpe deg med å se på din sak.