Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Det du har krav på
Fikk hjelp og 2 millioner kroner

Som advokat i et søksmål hvor saken gjelder personskade er det vår jobb å sørge for at du får det du har krav på. Du skal ha dekket dine utgifter og ha erstattet ditt inntektstap. Dersom det foreligger uaktsomhet fra skadevolders side har du også krav på erstatning. Alle direkte og fremtidige utgifter knyttet til skaden skal dekkes av det ansvarlige forsikringsselskap.

 

Vi har hjulpet en mann fra Vestlandet som ble påført nerveskade i et ben. Advokaten utredet saken og kort tid før rettslig behandling ble det inngått forlik på kr 2 mill. Den skadelidende mannen fikk dekket hele sitt tap og alle sine utgifter.

Les mer om personskadeerstatning.

 

Foto: K Lynum