Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Anket eierskap til lagmannsretten
Uenighet kan strekke seg over flere generasjoner og skape splid

Denne saken vant Midelfart i tingretten, men motpart valgte å anke til lagmannsretten. Naustet fra 1700- eller 1800-tallet er om lag 34 m2 og har to etasjer. Det er omtalt som gammelt og meget falleferdig. Første etasje har jordgulv med plass til to mindre båter. Ei bratt trapp går opp til andre etasje, som er delt i to rom. Innerste rom har et lite vindu og en gammel kjøkkenbenk. Naustet har ikke innlagt vann eller strøm.

Uenigheten om eierskapet oppsto da sønn skulle overta gården og fant ut at det ikke fantes noe skriftlig vedrørende eierskapet til Naustet som tilhørte søskenbarnet.

Lagmannsretten kom frem til at kravet til ankesum ikke er oppfylt. Det vil si, de har kommet frem til at verdien ikke overstiger 125 000 kr som er verdiens minstesum for anke. Saken kan ankes likevel, men det må være en god grunn for anken. Denne har ikke lagmannsretten funnet og anken nektes derfor fremmet.

Beslutningen fra tingretten blir stående og advokat Midelfart har hjulpet sin klient med å stadfeste at han eier og kan bruke naustet som står på en annens tomt.

Les om saken da den gikk for tingretten

Advokat Mads Midelfart