Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Alle vil parkere på samme plass
En enkel måte å få løst en konflikt som fungerer for begge parter

Tomannsbolig og uenighet om snuplass og parkering

  • Beboer A vil gjerne bruke beboer B sin tomt for gjesteparkering og snuplass.
  • Beboer B vil gjerne bruke parkeringsplassen til egen bil og tillater bruk av 1,5 meter som snuområde.

 

Jordskifteretten har sett på helheten og kommet frem til:

  • Beboer A kan bruke sin egen tomt til gjesteparkering, men trenger 1,5 meter av beboer B sin tomt som snuplass.
  • Beboer B har ingen annen parkeringsmulighet enn det omtalte området.
  • Retten bestemte derfor at beboer B beholder plassen som parkering men må parkere slik at det gis 1,5 meter til rådighet som snuplass.

 

Området har vært brukt i nesten 40 år uten uoverensstemmelser. De siste årene har eiendommen skiftet eier flere ganger. I salgsoppgave ble det oppgitt gjesteparkering og snuplass uten at denne rettslig var regulert. Nye eiere og uklare avtaler kan skape vanskelige situasjoner. Advokatfirmaet Nidaros representerte beboer B som fikk fult medhold og dermed dekket alle sine saksomkostninger.

 

Har du utfordringer i forhold til egen eiendom?

Våre advokater bistår deg med:

  • dine rettigheter
  • å unngå økonomiske tap
  • å sikre deg mot fremtidige konflikter

 

Les mer om:

Anket eierskap til lagmannsretten

 

Gla sak