Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Advokatfirmaet Nidaros

– personskade, ulykkeserstatning, eiendom/grønn juss, arverett

Pasientskade: vi kan hjelpe deg med skademelding til Norsk Pasientskadeerstatning og følge opp saken for deg. Har du fått avslag kan vi hjelpe deg å klage på vedtak.
Fikk nesten 3 millioner ekstra

 

Trafikkskade: vi kan hjelpe deg å finne ut om du dekkes av dine, arbeidsgiver, din ektefelle/samboer eller andre i din husstand sine forsikringer. Vi kan hjelpe deg å sende brev til Finansklagenemda for å få erstatning fra forsikringsselskap. Vi kan finne ut om du kan få erstattet indirekte utgifter, som kostnader til transport, parkering, bomavgift, medisin, hjelpemidler o.l.  Vi kan hjelpe til med å beregne tapt inntekt, fremtidig inntektstap/pensjonstap, eventuell erstatning hvis skaden du er påført gjør at du trenger hjelp i det daglige. Vi kan hjelpe med spesialisterklæringer.
Mistet ektemann i trafikkulykke

Yrkesskade: vi kan hjelpe deg med korrespondanse og dokumentasjon ovenfor NAV/Folketrygden og forsikringsselskap. Vi kan bistå i å dokumentere årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skaden/sykdommen/dødsfallet. Vi kan påse at alle plikter, regler, frister og lover blir hensyntatt.
Advokathjelp firedoblet erstatningen

 

Utgifter til advokathjelp i personskadesaker kan dekkes av forsikringsselskap, de kan dekkes under private forsikringer, Norsk Pasientskadeerstatning og/eller Fri rettshjelp avhengig av type skade.

 

Fast eiendom: vi kan hjelpe deg med tomtefeste, jordskifte, kjøp og salg av fast eiendom, plan- og bygningsrett, fallrettigheter (retten til å utnytte det fall/høydeforskjell som finnes i en elv), skjøte, kjøpekontrakter, heftelser, overdragelse og arv og eiendomstvister.
Vegen til hytta ble sperret

 

Odel: kan være årsak til eiendomstvister eller tvister mellom familiemedlemmer. Vi har god kunnskap om odelsloven og vi har bistått klienter i mange forskjellige problemstillinger.
Bror mot bror

Bror mot bror anket

Tingsrett: omfatter rettigheter knyttet til ting og fast eiendom. Ved for eksempel ekspropriasjon, hvor det offentlige tar et stykke eiendom fra eier mot erstatning, anbefales det å kontakte advokat. I disse tilfellene dekkes juridisk bistand av den som eksproprierer eiendommen.
E6-trasé ved Kvål ønskes omgjort

 

Avtalerett: vi kan hjelpe deg med erfaren juridisk bistand hvis du skal inngå en kontrakt. Vi bistår også med råd og veiledning ved kontraktsbrudd for å unngå unødige konflikter og erstatningsansvar.

Arverett: Advokatfirmaet Nidaros erfarne advokater sørger for at dine ønsker blir ivaretatt på beste vis under tegning av testamente.