Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

7 års kamp kronet med over 12 millioner
Kjempet mot forsikringsselskapet som har sagt NEI siden 2010.

Vår klient jobbet i oljebransjen i Nordsjøen i nesten 30 år og ble i sitt arbeid utsatt for en langt høyere risiko enn i arbeidslivet ellers. Han ble eksponert for en rekke kjemikalier, blant annet benzen, kvikksølv, olje og saltsyre. Hans arbeidsoppgaver var blant annet å ta prøver fra ulike brønner og analysere disse i laboratoriet, som var en lukket container uten ventilasjon. Han fikk beskjed om å holde pusten mens han jobbet i containeren. I tillegg arbeidet vår klient med rengjøring av rørledninger, hvor han ble eksponert for naturgass og ulike kjemikalier under høy temperatur. Disse ble brukt for å rense og motvirke rust og gjengroing på innsiden av rørene.

Gjennom sitt arbeid i Nordsjøen har vår klient vært med på å skape store verdier samt bidratt til gode inntekter til samfunnet.

På midten av 90-tallet fikk vår klient hudproblemer, med utslett over hele kroppen og væskende sår. I 1999 fikk han dessuten kreft og gjennomgikk langvarig behandling. Begge sykdommene ble i ettertid satt i sammenheng med hans yrke og godkjent som yrkessykdommer av legespesialister og NAV.

Forsikringsselskapet nektet å legge legevurderingene fra to professorer til grunn og brukte egen rådgivende lege til å overprøve disse. Forsikringsselskapet avslo deretter alle krav om erstatning under yrkesskadeforsikringen.   

Etter to rettssaker og 7 års kamp har vår klient vunnet frem og skal i følge tingretten ha over 12 millioner kroner i erstatning.

Saksbehandlingstid koster store penger, men forsikringsselskapene trenerer likevel sakene.

Les mer om yrkesskade

Forsikringsselskapene lurer deg

Advokat Benberg