Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

6000 personer søker om erstatning hvert år
Hvis du mener deg feilbehandlet av helse Norge så finnes Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Hos NPE søker du om erstatning hvis du har lidt økonomisk tap. Årlig søker 6000 personer erstatning for pasientskader. Finn linkene og les om noen av våre saker hvor NPE har vært involvert.

NPE har nettopp gjennomført en brukerundersøkelse. Brukerne har blitt spurt og resultatene er ikke veldig oppløftende. I tillegg mener brukerne at NPE sin undersøkelse ikke er god nok. Den har ledende spørsmål og flere av temaene burde hatt oppfølgingsspørsmål. Saksbehandlingstiden er alt for lang og de må bli flinkere i sine vedtak/avslag til å skrive mest mulig forståelig språk med minst mulig faguttrykk.

1 av 3 får vanligvis medhold når de søker

2 av 3 får avslag

72 % av de som får avslag opplever at de ikke har fått ordentlig vurdering av sin sak

64 % mener de ikke ble tatt på alvor av Norsk Pasientskadeerstatning


Nesten 9 av 10 fikk utarbeidet en sakkyndigvurdering   

Av de som fikk avslag mente bare 6 av 10 at de forsto innholdet i sakkyndigrapporten

Av de som fikk medhold mente 8 av 10 at de forsto innholdet i rapporten

NPE har en behandlingstid  på 13 måneder og 22 måneder i snitt for å få utregnet størrelsen på erstatningen

Advokatfirmaet Nidaros DA har hjulpet mange klienter med søknader om erstatning til NPE. Mange har fått erstatning og mange har kommet til forlik. Andre har fått hjelp til å gjennomføre rettsak med godt resultat.

Se eksempler på våre saker her:

Fikk nesten 3 mill ekstra

Forsinket behandling og redusert levetid

Fikk hjelp og 2 millioner kroner

Kasteball mellom fastlege og spesialister på sykehuset