Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

10,7 millioner kroner utbetalt i erstatning
Foreldrene forteller at de er kjempefornøyde med resultatet som ble oppnådd. De er svært takknemlige ovenfor advokaten, og synes det har blitt gjort en fantastisk jobb.

De meddeler at de ble møtt med respekt allerede fra første dag, da de ikke en gang visste om de kunne betale. For dem har det vært en spennende og lærerik prosess gjennom årene siden 2009.

I 1999 fikk de en sønn som ble født med sykdommen myofibromatose. Sykdommen gjør at han utvikler svulster som vokser på benvev og muskulatur. Da han var 2-4 måneder ble han hardt rammet i strupen og har aldri vært i stand til å spise. I tillegg ga svulstene ham store pustevansker.

Senere medførte svulstene misdannelser i ryggsøylen og i 2008 ble han operert for å rette opp ryggraden for å bedre pustefunksjonen. Under operasjonen fikk han en fatal nerveskade i ryggen som førte til at han ble varig lam i begge beina og avhengig av rullestol. Han fikk også større pusteproblemer slik at han har kontinuerlig behov for respirator.

Foreldrene måtte kjøpe ny bolig med egne rom tilpasset sønnens behov. Han har en sykepleier tilstede hele døgnet. Han trenger kontinuerlig tilsyn i tillegg til stell, pleie og annen nødvendig bistand som toalettbesøk, medisinering, tøying av muskulatur, ernæring, personlig hygiene, følge til og fra skolen, daglige gjøremål med videre. Hans mor tok sykepleierutdannelse etter hendelsen for å bistå sønnen.

Den tilkjente erstatningen gjør at sønnen sikres et mest mulig selvstendig og uavhengig liv med god trivsel.

Les mer om pasientskade

Advokat Bjørn M Brauti