Snu telefonen din.

Robin Brauti

Advokatfullmektig

robin.brauti@nidarosda.no

Introduksjon

Advokatfullmektig Robin Brauti arbeider i hovedsak med generell personskadeerstatningsrett, herunder; erstatningsrett, forsikringsrett, pasientskader, yrkesskader i tillegg jobber han med tvisteløsninger.

Han leverte masteroppgave med tittelen ”Kravet til årsakssammenheng i nakkeslengsaker – en komparativ analyse av norsk, svensk og dansk erstatningsrett”.

Han hadde samerett som fag ved UiT.

Arbeidserfaring

2016 - Advokatfirmaet Nidaros, advokatfullmektig

Utdanning

2016 - UiT, Master i rettsvitenskap